Reglement Kofferbakverkoop Gerwen

 
 1. Uw reserveringsnummer geeft één keer toegang met uw voertuig tot de gehuurde standplaats, incl. twee volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar. Bij meer dan twee personen boven de 12 jaar betaalt u € 2, ‐ per extra persoon.
 2. Deelnemers dienen zich op de marktdag tussen 07.00 en 08.15 uur te melden bij de ingang van het terrein. Deelnemers dienen van 08.30 uur tot de sluiting om 15.30 uur aanwezig te zijn.
  Toelichting: dit is een van de basisprincipes van de kofferbakverkoop. Je staat er met zijn allen tot het einde van de markt. 
 3. Toewijzing/indeling van de standplaats wordt op de dag zelf bepaald op volgorde van binnenkomst.
  Toelichting: we hebben geen vaste indeling van de plaatsen. Wilt u graag naast elkaar staan? Rijdt dan achter elkaar naar binnen en geef het duidelijk aan.
 4. Voertuigen worden geparkeerd op eigen risico van de eigenaar.
 5. Deelnemers mogen uitsluitend tweedehands gebruikte huishoudelijke goederen en/of ambachtelijke artikelen verkopen. Het verkopen van etenswaren, drank, auto’s, bedrijfsmatige handel en grootschalige verkoop van partijgoederen is niet toegestaan.
 6. Het bijhalen en/of nabrengen van goederen en bevoorrading vanaf het buitenterrein is niet toegestaan.
 7. I.v.m. de veiligheid van de bezoekers mag er na 08:15u niet meer worden gereden op het terrein, tenzij dit gebeurt op aanwijzen van en begeleiding door de organisatie.
  Toelichting: het marktterrein staat op de marktdag gewoonlijk bomvol. Het is praktisch onmogelijk om te manoeuvreren zolang de winkels uitgestald staan. En het is te onveilig zolang er nog bezoekers waaronder veel kleine kinderen rondlopen.
 8. Het tussentijds (vóór sluiting) verlaten van het terrein met uw voertuig is niet toegestaan.
  Toelichting: als organisatie proberen we de marktdag voor alle deelnemers én alle bezoekers zo gemoedelijk en gezellig mogelijk te laten verlopen. Als deelnemers eerder zouden vertrekken geeft dat onrust en het doet afbreuk aan de kwaliteit van de markt. Daarom staan wij eerder vertrek niet toe. Maak er een leuke en ontspannen dag van!
 9. Na 15.30 uur, en niet eerder, mag men beginnen met inpakken. Men dient zijn standplaats schoon achter te laten en de niet verkochte artikelen weer mee te nemen en dus NIET in of bij de afvalbakken achter te laten. Hier wordt streng op gecontroleerd, bij het niet naleven hiervan bent u niet meer welkom op onze markt.
 10. Het maken van reclame of propaganda of het verspreiden of etaleren van reclamemateriaal op of rond het terrein is verboden.
 11. Verkopers zijn ten allen tijden volledig aansprakelijk voor hun handelen. Bij geconstateerde overtredingen kan de organisatie het wettelijk gezag inschakelen.
 12. Deelname aan de Kofferbakverkoop Gerwen is geheel voor eigen risico. De organisatie en alle betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of wat voor schade in welke vorm dan ook.
 13. Bij alle gevallen of discussies waar dit reglement niet in voorziet, doet de organisatie een bindende uitspraak.
 14. Uw e-mailadres wordt enkel en alleen gebruikt om u verder te informeren over de Kofferbakverkoop Gerwen. Wij gebruiken uw gegevens nooit voor iets anders en zullen deze gegevens ook nooit aan derden beschikbaar stellen.
 15. Na aanmelding ontvangt u uw inschrijfnummer en instructies voor betaling. Betaal op tijd. Anders vervalt uw inschrijving automatisch. U kunt in dat geval in de laatste week voor de markt informeren of er nog plaats is op de reservelijst.
  Toelichting: Bij vroegere edities van de Kofferbakverkoop Gerwen is er een aantal deelnemers geweest dat zich had ingeschreven, maar helaas niet is komen opdagen. Dat is voor iedereen jammer. De markt is dan minder goed gevuld. En zonder afmelding kunnen wij geen kandidaten van de reservelijst inschakelen. Terwijl er genoeg belangstellenden zijn die graag aan de markt willen deelnemen. We hebben het beleid daarom aangescherpt: alle aanmelders betalen vooruit. Als een kleine stok achter de deur. Iedereen die vooruit betaalt, is verzekerd van een plek. Mocht in de week voor de markt blijken dat er nog voldoende plek over is dan vullen we die plekken met belangstellenden van de reservelijst.
 16. Mocht u uiterlijk twee weken vóór de markt afzeggen en vooruit betaald hebben, dan boeken wij het volledige bedrag terug. Bij later afzeggen vervalt uw inschrijfgeld. Afzeggen kunt u door een e-mail te sturen naar inschrijven@kofferbakverkoop-gerwen.nl. U kunt ook vragen om uw inschrijving door te schuiven naar een volgende editie.