Zijn er toiletten op het terrein?

 

Ja. Er is een extra toiletwagen en het hoofdgebouw op het terrein heeft een volwaardige horecafunctie met alle voorzieningen.